Desfășurare admitere 2020

Desfășurarea admiterii din anul 2020 se face conform calendarului admiterii. Admiterea în Școala Militară se organizează într-o singură sesiune și constă în ierarhizarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului national de bacalaureat, în limita numărului de locuri aprobat, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri beneficiare din cadrul Sistemului de Securitate Naţională (Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Român de Informații (SRI), Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și Serviciul de Informații Externe (SIE).

Perioada de recrutare pentru locurile destinate structurilor Ministerului Apărării Naţionale s-a încheiat pe data de 29 aprilie 2020.
Dosarelor candidaţilor sunt trimise către școală de BIROUL DE INFORMATRE RECTRUTARE(unde ați depus cererile de înscriere) precum și de ceilalți beneficiari (MAI, STS, SIE, ANP).


ATENȚIE
Până pe data de 29.07.2020, ora 09.00 candidații vor trimite pe email documentele pentru completarea dosarelor de admitere.În 2020, în contextul pandemiei de SARS-CoV 2, a fost suspendată etapa examenelor scrise, iar criteriul de admitere a devenit media de la examenul naţional de Bacalaureat, în procent de 100%, conform Dispoziţiei DGMRU 16 din 30.06.2020.

Criterii de departajare:
• criteriul nr. 1: nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
• criteriul nr. 2: nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
• criteriul nr. 3: nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat.

În cazul mediilor de admitere egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin Atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare; aceștia vor ocupa ultimul loc dintre cei cu medii de admitere egale.

Candidaţii ierarhizaţi în funcţie de media de la examenul naţional de Bacalaureat, care nu au susţinut încă probele de selecţie, vor fi programaţi la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare unde sunt arondaţi pentru a susţine probele sportive şi testarea psihologică, începând cu data de 31 iulie 2020.

Pentru candidaţii care deja au susţinut probele la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare, rezultatele rămân valabile.

Candidaţii declaraţi „Admis“/„Apt“ la probele de selecţie sunt apoi programaţi să susţină vizita medicală la cel mai apropiat spital militar de zona de domiciliu.
Pentru candidaţii care au susţinut deja vizita medicală, rezultatele rămân valabile.
Candidaţii vor susţine probele de selecţie în ordinea ierarhizării, până la ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs.