Condiții

CRITERII DE IERARHIZARE

 

1.Să îndeplinească criteriile de recrutare.

2. Să fie declarați ”ADMIS” la probele de selecție

3. Să fie absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat.

 

4. PENTRU IERARHIZAREA FINALĂ: 

a) să fie declarați ”APT” la examinarea medicală;

b) să se încadreze în numărul de locuri aprobat în planul de școlarizare.

5. CRITERII DE DEPARTAJARE a candidaților care au medii de admitere egale:

a) Criteriul nr. 1 - nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

b) Criteriul nr. 2 - nota obținută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

c) Criteriul nr. 3 - nota obținută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;

6. Repartiția pe specialități în cadrul programului de studii postliceale cu durata de 2 ani (maiștri militari) se va realiza ulterior, în Școala militară, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere.