20 februarie 2022 - Ziua Școlii

20 februarie 2019 - 20 februarie 2022
Au trecut trei ani de învățământ postliceal în arma comunicații și informatică. Trei ani străbătuți de emoții, prietenii legate și amintiri frumoase.
Rezultatele obținute în poligoane, laboratoare și săli de specialitate, în cadrul activităților sportive, social-umanitare, culturale, sesiuni și cercuri științifice ne conferă tuturor celor implicați în procesul educațional sentimentul de împlinire și mândrie.
Pe platou în prezența întregului personal și a elevilor militari a avut loc sărbătorirea zilei Școlii. Profesor doctor Ion Ciobanu a realizat o prelegere introductivă a momentelor importante din activitatea și specificul școlii. Comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, colonel Laurențiu Irimia a ținut un discurs motivațional despre rolul școlii militare în conturarea maturizării profesionale a elevilor, accentuând importanța învățământului centrat pe elev și dedicația corpului profesoral din instituție. Cu această ocazie, s-au acordat premii participanților la concursul ,,Omul Anului", etapa pe unitate.