Organizare

Comandamentul

Comandamentul este elementul de structură din compunerea Școlii Militare de Maistri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, organizat pentru exercitarea actului de comandă şi investit prin acte normative specifice cu atribut de conducere a tuturor activităţilor ce se pregătesc şi desfăşoară în școală, de către personalul din compunerea şi subordinea acestuia. Organizarea comandamentului este realizată conform din M.122 / 2016 - Ordinul pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor de militare de maiștri militari și subofițeri, pe module funcționale specifice unităților militare.

Structura instrucţie şi educaţie

Structura instrucţie şi educaţie este elementul de structură din compunerea Școlii Militare de Maistri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, subordonate comandantului școlii, care asigură proiectarea, planificarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor de instrucţie şi educaţie. Organizarea structurii Instrucție și educație este realizată conform  din M.122 / 2016 - Ordinul pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri.

Catedra instruire militară de bază

Catedra instruire militară de bază asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice/de instruire în ariile curriculare: pregătire militară generală, comunicare profesională, managementul organizației, limba engleză și pregătire fizică.

Catedra pregătire fundamentală în comunicații

Catedra pregătire fundamentală în comunicații asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice/de instruire în ariile curriculare din domeniul comunicaţii.

Catedra pregătire fundamentală în tehnologia informației și apărare cibernetică

Catedra pregătire fundamentală în tehnologia informației și apărare cibernetică asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice/de instruire în ariile curriculare din domeniile tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică.

Baza asigurare logistică a instruirii

Baza asigurare logistică a instruirii asigură personalul, baza materială şi tehnica necesară desfăşurării activităţilor de instrucţie şi învăţământ.

Batalionul de elevi

Batalionul de elevi este elementul structural al şcolii care răspunde de organizarea, conducerea şi îndrumarea procesului de instrucţie şi educaţie a subunităţilor de elevi, de organizarea şi asigurarea condiţiilor de cazare, hrănire și echipare. Batalionul organizează şi conduce activităţile didactice pentru disciplinele de pregătire militară generală în colaborare cu catedra instruire militară de bază.