Carieră/Anunțuri

ANUNȚURI POSTURI VACANTE!


*** Metodologia-Cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar


EVALUAREA ÎN VEDEREA ACORDĂRII AVIZULUI PENTRU PERSONALUL CIVIL DIN AFARA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, ÎNSCRIS ÎN ETAPA DE OCUPAREA PRIN CONCURS NAȚIONAL A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 *** Anunț desfășurare concurs
 *** Lista posturi vacante/rezervate
 *** Calendar de desfășurare
 *** Lista documentelor necesare


 *** Rezultatele obținute de candidații