Carieră / Anunțuri

ANUNȚ

în vederea obținerii avizului MAPN pentru ocuparea posturilor vacante în SMMMSCTIAC

în etapa de pretransfer, în anul 2023-2024

  1. Anunțuri
  2. Calendar obținere aviz
  3. Lista posturilor didactice vacante în SMMMSCTIAC în anul 2023-2024
  4. Metodologie cadru pentru aviz MAPN
  5. Metodologie-cadru Mobilitate personal didactic
  6. Calendarul mobilității personalului didactic în anul 2023-2024

 

 ANUNȚ

PRIVIND  REZULTATELE OBȚINUTE LA CONCURSURILE ORGANIZATE PENTRU ÎNCADRAREA POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE ”Consilier juridic la structura Juridic”, respectiv Referent de specialitate debutant în structura Informare și Relații Publice”

 

1. Consilier juridic

2. Referent de specialitate debutant în structura Informare și Relații Publice


ANUNȚ

PRIVIND MODALITATEA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN SMMMSCTIA

        Pentru anul de învățământ 2023-2024, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri scoate la concurs un număr 4 posturi didactice (Lista posturilor didactice vacante).

       Ocuparea posturilor didactice se face în conformitate cu prevederile  ”Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024” aprobată cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6281/2022.

        Conform prevederilor art.4 aln.2 lit.e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023-2024, Ministerul Apărării Naționale trebuie să acorde aviz pentru ocuparea posturilor didactice. Această activitate se va desfășura în conformitate cu Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar nr. DGMRU 2 din 10.01.2020.