Conducere

Comandant
Colonel Laurențiu IRIMIA


S-a născut la 15 aprilie 1975 în localitatea Podu Turcului, județul Bacău. În perioada 1989-1993 a urmat cursurile Liceului Militar ”Ștefan cel Mare”, apoi a absolvit în anul 1997 Institutul Militar de Transmisiuni ”Decebal”.

Și-a început cariera de ofițer la Batalionul 124 Transmisiuni unde a ocupat funcții de comandant de pluton, ofiţer 4 la locţiitorul tehnic al comandantului și șef al logisticii. În anul 2004 s-a mutat în Școala de Aplicațe pentru Transmisiuni, Informatică și Război Electronic, unde a ocupat funcții de șef compartiment, instructor, instructor superior, șef secție și șef de stat major.
În anul 2011 a absolvit studiile universitare de masterat, specializarea conducere interarme forţe terestre la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I".

Funcții indeplinite:
1997 - Comandant pluton radioreleu / Batalionul 124 Transmisiuni
2000 - Ofiţer 4 la locţiitorul tehnic al comandantului / Batalionul 124 Transmisiuni
2002 - Şef al logisticii (împuternicit) / Batalionul 124 Transmisiuni
2003 - Comandant pluton radioreleu / Școala de Aplicațe pentru Transmisiuni, Informatică și Război Electronic
2005 - Instructor / Catedra cursuri formare şi carieră / Centrul de Pregătire pentru Comunicații și Informatică
2008 - Instructor şef / Centrul de competenţă IT / Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică
2012 - Instructor şef / Catedra cursuri formare și carieră / Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică
2014 - Șef compartiment învățământ la distanță / Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică
2016 - Instructor superior / Catedra cursuri nivel / Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică
2017 - Şef secţie cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă (împuternicit) / Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică
2018 - Șef de stat major / Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică
2019 - Șef de stat major / Şcoala de Aplicaţie pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică
2019 – Comandant / Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Studii:
1993 - Liceul Militar "Ştefan cel Mare"
1997 - Institutul Militar de Transmisiuni "Decebal"
2009 - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare, specializarea calculatoare / Universitatea Româno-Germană, Sibiu
2011 - Master de Conducere Interarme Forţe Terestre / Facultatea de Comandă şi Stat Major / Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I",

Cursuri:
2001 - Curs sistemul de operare unix: utilizare şi noţiuni de administrare reţele TCP / IP / Centrul de cercetare şi proiectare pentru informatică Bucureşti
2005 - Curs avansat pentru ofiţeri / Școala de Aplicație pentru Transmisiuni, Informatică și Război Electronic
2005 - Curs de specializare a ofiţerilor pe linie de mobilizare, personal şi evidenţă efective / Școala de Aplicație pentru Transmisiuni, Informatică și Război Electronic
2006 - Curs de tehnologii în domeniul reţelelor de calculatoare şi al comunicaţiilor de date (CISCO) / Centrul de Pregătire pentru Comunicații și Informatică
2008 - Curs de pregătire psihopedagigică şi metodică / Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"
2009 - Curs de stat major pentru ofiţeri de comunicaţii şi informatică / Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică
2017 - Curs de limba engleză, nivel intermediar / Centrul de limbi straine al Statului Major al Forţelor Terestre
2018 - Curs postuniversitar de conducere „Conducerea activităților de comunicații și informatică” / Facultatea de securitate şi apărare /  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
2018 - Curs de pregătire formator / Centrul de formare profesională „Staff 2000”, Sibiu

DISTINCŢII:
Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate
Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate

Situatia familială
Divorțat şi are o fiică.Locțiitorul Comandantului
Colonel Gheorghe GOIA


Data şi locul naşterii: 05.11.1965, loc. Corbu, jud. Harghita

Funcții îndeplinite:
1989 – Comandant pluton militari cu termen redus / Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni
1990 – Comandant pluton transmisiuni instrucţie / Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni
1991 – Comandant pluton elevi subofiţeri / Institutul Militar de Transmisiuni „DECEBAL”
1993 – Comandant pluton studenţi / Institutul Militar de Transmisiuni „DECEBAL”
1997 – Ofiţer 2 / Birou studii şi cercetare aplicativă în armă / Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic „DECEBAL”
2002 – Ofiţer 3 / Birou cercetare, dezvoltare, studii, experimentări şi interoperabilitate / Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic „DECEBAL”
2005 - Împuternicit Şef Birou dezvoltare, experimentări şi reglementări în armă / Secţia Cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă / Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2005 – Ofiţer 3/ Birou dezvoltare, experimentări şi reglementări în armă / Secţia Cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă / Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2008 - Şef Birou dezvoltare şi reglementări în armă / Secţia Cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă / Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2010 – Instructor superior / Catedra cursuri formare şi carieră / Structura instrucţie şi educaţie / Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2017 – Împuternicit Şef al instrucţiei si educaţiei / Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2017 – Şef al instrucţiei si educaţiei / Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2019 – Şef al instrucţiei si educaţiei / Şcoala de Aplicaţie pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică
2019 – Locţiitor al comandantului/ Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică

Studii militare și civile:
1983 – Diplomă de bacalaureat / Liceul industrial electrotehnic,Topliţa
1989 – Ofiţer de transmisiuni / Şcoala militară de ofiţeri activi de transmisiuni, Sibiu
1997 – Inginer - Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor / Facultatea de inginerie / Universitatea "Lucian Blaga"
2008 - Master în sisteme de comunicaţii cu aplicaţii speciale/ Univeritatea Tehnică - Cluj-Napoca

Cursuri militare și civile:
1993 – Curs de praxiologia educaţiei militare / Centrul de cercetări metodologice în domeniul învăţământului şi perfecţionare a cadrelor didactice, Bucureşti
1999 – Curs de perfecţionare pentru întreţinere soft în sistemul de supervizare al Reţelei de Transmisiuni Permanente / Şcoala de telecomunicaţii a forţelor armate italiene , Chiavari
2001 – Curs de stat major / Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic
2005 – Curs avansat de limba engleză / Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I", Bucureşti
2006 – Curs de tehnologii în domeniul reţelelor de calculatoare şi comunicaţiilor de date (CISCO Networking Academy) / Centrul de pregătire pentru comunicaţii şi informatică, Sibiu
2008 - Curs pentru planificatori reţele radio numerice/ Centrul de pregătire pentru comunicaţii şi informatică, Sibiu
2008 - Curs de proceduri de comunicaţii NATO / Centrul de pregătire pentru comunicaţii şi informatică, Sibiu
2010 – Curs administrare sisteme C2 / Centrul de instruire pentru comunicaţii şi informatică, Sibiu
2013 - Curs postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere-Forţe Terestre / Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I", Bucureşti
2018 - Curs de pregătire formator /Centrul de formare profesională „Staff 2000”, Sibiu

Distincții:
Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate
Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate
Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate

Situatia familială:
Este căsătorit şi are o fiică.Șef de stat major
Locotenent-colonel CORNEA ALEXANDRU


Data şi locul naşterii: 06 septembrie 1975 în localitatea Alba-Iulia, judeţul Alba

Funcții îndeplinite:
2005 - Ofițer 3 în biroul planificare, coordonare, evaluare, evidență învățământ și instrucție/Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2008 - Ofițer 4 la biroul stat major/Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2009 - Ofițer 3 în biroul planificare, coordonare, evaluare, evidență învățământ și instrucție/Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2015 - Șef birou planificare, coordonare, evaluare, evidență învățământ și instrucție/Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2018 - Instructor superior la catedra sisteme de comunicații militare/Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”
2019 - Șef al instrucției și educației/Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și apărare Cibernetică
2020 - Șef de stat major/Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și apărare Cibernetică
 
Studii militare și civile:
1993 – Diplomă de bacalaureat/Liceul Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia
1997 – Ofiţer de transmisiuni/Institutul Militar de Transmisiuni „Decebal” Sibiu
 
Studii militare și civile:
2000 – Curs de asimilare a cunoştiinţelor şi de formare a deprinderilor necesare utilizării calculatoarelor electronice/Brigada 4 Mecanizată Zalău
2002 – Curs avansat pentru ofițeri/Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic Sibiu
2007 - Curs de terminologii în domeniul reţelelor de calculatoare şi comunicaţii de date (cisco)/Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal” Sibiu
2009 - Curs de stat major - ofiţeri, arma comunicaţii şi informatică, specialitatea militară transmisiuni/Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „Decebal” Sibiu
2018 – Curs de formator/Centrul de formare profesională „Staff 2000” Sibiu
2020 – Curs de limba engleză/Centrul de limbi străine al Statului Major al Forțelor Terestre Sibiu
 
Distincții:
Semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate
Semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate
 
Situatia familială:
Este căsătorit și are 2 copii