Proiect de dezvoltare instituțională

Proiectul de dezvoltare instituțională a Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică definește propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare și promovare a culturii organizaționale și concentrează atenția asupra finalităților învățământului (certificarea competențelor de pregătire postliceală, dobândirea de abilități și atitudini, formarea și dezvoltarea de aptitudini).
Perioada de aplicabilitate al acestui proiect este de 4 1/2 ani până la îndeplinirea obiectivului (țintei) strategic de obținere a acreditării pentru desfășurarea programelor de studii propuse.
Pentru întocmirea acestuia s-a pornit de la misiunea şi obiectivele școlii, de la analiza resurselor interne și a mediului extern și s-a ţinut cont de fondul schimbărilor care se manifestă în mediul social românesc, de contextul prefacerilor profunde care se produc în învăţământul militar românesc, precum şi de reforma substanţială a învăţământului românesc care vizează în principal:
- creşterea calităţii procesului educaţional;
- modificări de esenţă în conceperea politicii financiare a învăţământului.

Pentru mai multe detalii pot fi consultate documentele:
*** Proiect Dezvoltare Instituțională 2019-2023

*** Plan Operațional 2022-2023

*** Plan managerial 2022 - 2023