Documente de interes public

*** Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Școlii Militare de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor din Școala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Programul de funcționare și programul de audiențe al Școlii Militare de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică
*** Coordonatele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet)
*** Numele și prenumele persoanelor din conducerea Școlii Militare de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică,  precum și numele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public
*** Sursele financiare
*** Bugetul
*** Bilanțul contabil
*** Raportul anual al situației activității de informare publică directă
*** Comunicate de presă, buletine informative, documente de presă, pliante, afișe privind activitățile instituției
*** Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferințelor de presă și declarații de presă
*** Declarații de avere
*** Informații privind organizarea licitațiilor la nivelul Școlii Militare de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, conform legislației în vigoare